วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559

การแยกตัวประกอบ


บงานเรื่อง


ตัวประกอบของจำนวนนับ , จำนวนเฉพาะ และ
 การแยกตัวประกอบของจำนวนนับ
ตัวประกอบของจนวนนับใด คือ จำนวนนับที่หารจำนวนนับนั้นลงตัว เช่น ตัวประกอบทั้งหมดของ 8 คือ 1 , 2 , 4 และ 8 ตัวประกอบทั้งหมดของ 10 คือ 1 , 2 , 5 และ 10
          จำนวนเฉพาะ คือ จำนวนนับที่มากกว่า 1 และมีตัวประกอบเพียงสองตัว คือ 1 และ ตัวเอง เช่น
2 , 3 , 5 , 7 , …


การแยกตัวประกอบของจำนวนนับใด คือ ประโยคที่แสดงการเขียนจำนวนนับ นั้นในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะ เช่น
20 = 2× 2× 5 24 = 2× 2× 2× 3
มินนี่อ่านก่อนนะค่อยทำใบงาน


ใบงาน เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ
 จำนวนเฉพาะ  การแยกตัวประกอบของจำนวนนับ
  ชื่อ ............................................ ชั้น .......... เลขที่ .................
1.      ให้นักเรียนหาตัวประกอบทั้งหมดของจำนวนนับต่อไปนี้ โดยเติมคำตอบลงในช่องว่างที่กำหนดให้
1.1 ตัวประกอบทั้งหมดของ 4 คือ 1 , ….. , และ …..
1.2 ตัวประกอบทั้งมดของ 6 คือ 1 , ….. , ….. และ …..
1.3 ตัวประกอบทั้งหมดของ 9 คือ 1 , ….. , และ …..
1.4 ตัวประกอบทั้งมดของ 12 คือ 1 , ….. , ….. , ….. , ….. และ …..
1.5 ตัวประกอบทั้งหมดของ 24 คือ ….. , ….. , ….. , ….. , ….. , ….. , ….. และ …..

 2. ให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบจำนวนนับที่เป็นจำนวนเฉพาะ

ง่ายๆเองนะเพื่อนๆ1        2       3        4        5       6       7       8        9        10      11     12 13          14           15      16      17      18      19      20      21      22      23     24 25 26      27      28           29      30      31      32      33      34      35      36 37 38      39      40      41      42           43      44      45      46      47      48 49 50      51      52     53     54      55      56          57     58      59      60 61 62      63      64      65      66      67      68      69     70          71     72 73 74      75      76      77      78      79     80      81      82      83      84 85      86      87      88      89      90      91      92      93      94      95      96 97 98      99           100
แบบทดสอบหลังเรียน